Työkirja - Kilpailullisen neuvottelumenettelyn toteuttamiselle

24.8.2009
Tämän työkirjan tarkoituksena on tehdä kilpailullisesta neuvottelumenettelystä helpommin lähestyttävä hankintamenettely. Tekes haluaa tämän työkirjan muodossa tukea innovatiivisten hankintojen tekemistä, joihin usein liittyy haasteita määritellä objektiivisesti ennekolta hankinnan oikeudelliset, rahoitukselliset tai taloudelliset ehdot ja yksityiskohdat tai tekniset keinot hankinnan toteuttamiseksi.

Lataa tiedosto