Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa RAPORTTI 53/2007

4.11.2010
Monet työelämän tutkijat ovat osallistuneet Suomessa viime vuosina työpaikoilla toteutettaviin kehittämishankkeisiin. Tällaista tutkimusta ja kehittämistä yhdistävää toimintaa kutsutaan julkaisussa tutkimusavusteiseksi kehittämiseksi. Julkaisu tarkastelee työelämän tutkimusavusteisen kehittämisen laajuutta ja erilaisia lähestymistapoja sekä siitä saatuja kokemuksia maassamme. Julkaisu koostuu 22 artikkelista. Kirjoittajina on työelämän tutkijoita ja kehittäjiä sekä työmarkkinajärjestöjen ja Tykes-ohjelman edustajia.

Lataa tiedosto