Työelämän kehittämisohjelman raportteja 77 - Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen

20.2.2013
Julkaisussa tarkastellaan työorganisaatioiden kehittämistoiminnan tuloksia. Työelämän kehittämisohjelmat rahoittivat vuosien 1996–2010 aikana yhteensä 1 510 kehittämisprojektia. Analyysin kohteena ovat työpaikkojen johdon, henkilöstön ja käytettyjen asiantuntijoiden arviot projektien vaikutuksista ja onnistumisesta. Tulosten pohjalta tuotetaan malli tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaiseksi kehittämiseksi.

Lataa tiedosto