Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus RAPORTTI 70/2010

29.6.2010
Muutoslaboratorio on suhteellisen uusi toiminnan kehittämisen menetelmä, joka on parhaimmillaan juuri toimintakonseptin osallistavan kehittämisen välineenä. Julkaisu koskee Muutoksen tekijät -toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan verkoston kokemusten perusteella tämän uuden kehittämistavan toteuttamisen ja leviämisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia uuden toimintakonseptin kehittymistä organisaatiorajat ylittävän oppimis- ja yhteistoimintaverkoston avulla.

Lataa tiedosto