T&k - hankkeen arvoon vaikuttavat tekijät 248/2009

29.4.2009
Tampereen teknillinen yliopisto selvitti tutkimus- ja kehityspalveluja tarjoavien yritysten tuotteiden elinkaarta, investointien nykyarvoa ja yritysten arvon määrittelyä. Tulokset osoittavat, että tuotekehityksen systemaattiseen ohjaukseen ja mittaamiseen kannattaa panostaa.