The Role of High-impact SMEs in Finland 328/2016

3.6.2016
Ekosysteemit ovat monimutkaisia konstruktioita ja samalla ne ovat olennainen osa nykyaikaista elinkeinoelämää. Tässä Hankenin ja Turun yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin ekosysteemien merkitystä 1572 suomalaisessa gaselli-yrityksessä kuudessa eri klusterissa.

Ekosysteemin toiminnan tuntemus auttaa pk-yrityksiä esim. tunnistamaan oman roolinsa osana ekosysteemiä, uudistamaan strategiansa ekosysteemiajattelun perusteella tai huomaamaan liiketoiminta-alustan merkityksen kilpailuedun lähteenä. Tutkimus tarjoaa myös työkalupakin yrityksen ekosysteemi-ajattelun arviointiin ja kehittämiseen.

Lue Julkaisu