The Finnish Secretariat for EU R&D in action

6.9.2006
Napakka englanninkielinen esite Suomen EU-T&K-sihteeristön toiminnasta sekä suomalaisten osallistumisesta puiteohjelmaan. 4 s.

Lataa tiedosto