Terveys-, elinkeino-, ja innovaatiopolitiikan rajapinnoilla. FinnWellin ja Tekesin asemoitumisen arviointi 8/2007

7.6.2007
FinnWell – terveydenhuollon teknologiaohjelman väliarvioinnilla haluttiin tarkastella ohjelman toimivuutta monella tasolla.Arvioinnilla on tavoiteltu laajempaa näkemystä suomalaisen terveydenhuollon innovaatiotoiminnan tilasta ja tulevaisuuden suuntaviivoista. 43 s.

Lataa tiedosto