Terveydenhuollon laitteiden lakisääteiset määräykset kansainvälisillä markkinoilla – Suomi ja EU Fokuksessa

17.2.2015
Terveysteknologia on Suomessa vahvasti kehittyvä toimiala. Toimiala on kuitenkin tiukasti säännelty, mikä osaltaan tekee kalliimmaksi ja hidastaa alan uusien innovaatioiden tutkimus- ja tuotekehitysprosessia ja ratkaisujen saamista globaaleille markkinoille. Myös tuotekehitykselle annettavan julkisen rahoituksen yhtenä kriteerinä tarkastellaan yrityksen regulaatio-osaamisen riittävyyttä. Oppaalla haluamme lisätä alan yritysten tietoisuutta sääntelystä ja standardeista.

Lataa tiedosto