Teknologiastrategian laatiminen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa

21.10.2001
Oppaan tarkoituksena on auttaa yliopistoja ja tutkimuslaitoksia hahmottamaan teknologiastrategian merkitys onnistumisen edellytyksenä. Oppaaseen on koottu esimerkkejä sekä eri toimialoja koskevia erityiskysymyksiä. Opas on hyödynnettävissä tutkimusryhmän itsellisen suunnittelun apuvälineenä tai käytettävissä yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. 32 s. Harri Sjöholm

Lataa tiedosto