Teknologiastrategian laatiminen ammattikorkeakouluissa

23.10.2001
Oppaan tavoitteena on antaa ammattikorkeakoulujen avainhenkilöille systemaattinen tapa ennakoida teknologialähtöisiä muutoksia ja niiden vaikutuksia oman toiminnan suunnitteluun. Opas on hyödynnettävissä tutkimusryhmän itsellisen suunnittelun apuvälineenä tai käytettävissä yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. 30 s. Harri Sjöholm.

Lataa tiedosto