Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä. Arviointiraportti 7/2005

18.8.2005
Teknolgiaohjelmien Sreams - Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimitaa (2001-2004) ja Elintarvikkeet ja terveys - Elite (2001- 2004) loppuarviointi toteutettiin yhteishankkeena. Tarkastelun kohteena oli teknologiaohjelmatoiminnan rooli tukemassa ja edistämässä uusien innovaatioiden syntymistä ja kasvua kohti liiketoimintaa. 68 s.

Lataa tiedosto