Tekes-VAMOS - Suomalaisten yritysten mobiiliympäristö 2008-2009. Yhteenvetoraportti

6.11.2008
Tekesin VAMOS-ohjelma teetti Market-Visiolla tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten organisaatioiden mobiilien yrityssovellusten käyttöä 2008-2010. Tutkimuksessa lähestyttiin suurta joukkoa suomalaisia organisaatioita eri toimialoilta, jotta tuloksena olisi kattava ja luotettava läpileikkaus mobiiliratkaisujen hyödyntämisestä. Kyseessä on tässä laajuudessaan ensimmäinen tätä aihetta käsittelevä selvitys Suomessa. 82 s.

Lataa tiedosto