Streams 2001–2004 – Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 5/2005

25.11.2005
Streams-teknologiaohjelman tavoitteena oli luoda uutta liiketoimintaa yhdyskuntien kiinteiden jätteiden vähentämisen, käsittelyn ja hyötykaytön sekä loppusijoituksen alueilla. Ohjelmalla oli lisäksi tavoitteina nostaa alan tutkimuksen tasoa, kehittää kilpailukykyä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 311 s.

Lataa tiedosto