Software, mobile solutions and games industry - Evaluation of Tekes' software related programmes 2/2012

28.3.2012
Selvityksessä käydään läpi Tekesin ohjelmistoalan ohjelmia SPIN (2000-2003) ja Verso (2006-2010), liiketoiminnan mobiileihin ratkaisuihin keskittynyttä VAMOSia (2005-2010), niiden vaikutusta Suomen ohjelmisto-osaamisen vahvistumiseen sekä alan toimintaympäristön kehittymistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen ilmiömäisen menestynyt peliala ja Tekesin rooli sen takana on myös otettu tarkasteluun. Selvityksessä annetaan lisäksi toimenpide-ehdotuksia tulevaisuutta varten.

Lataa tiedosto