Service Innovation Policy Benchmarking - Synthesis of Results and 15 Country Reports

31.10.2012
Raportissa vertaillaan palveluinnovaatiopolitiikan kehitystä 12 Euroopan maassa sekä USA:ssa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Julkaisu sisältää yhteenvedon ja 15 maaraporttia. Maaraporteissa esitellään palveluinnovaatioiden edistämiseen liittyvät kansalliset strategiat ja toimijat, nykyiset toimenpiteet sekä tulevaisuuden kehitystarpeet.

Lataa tiedosto