Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelman loppuraportti 8/2014

17.10.2014
To Serve and Succeed – Palveluinnovaatioita ja edelläkäviöitä

Tämä loppuraportti summaa ohjelman toimintaa, tuotoksia,
tuloksia ja vaikuttavuutta sisäiseen arviointiin perustuen.
Loppuraportti on koottu vuonna 2012 toteutetun, yritys- ja
tutkimushankeille kohdistetun kyselyn tulosten ja ohjelman
sisäisten arviointien, erityisesti johtoryhmän arviointien, perusteella.
Loppuraporttiin on koottu myös ohjelmatoiminnan
operatiivisen raportoinnin, esimerkiksi vuosiraportoinnin ja
johtoryhmätoiminnan raportoinnin (mm. pöytäkirjat, matkaraportit)
tietoja erityisesti tapahtumien, viestinnän ja kansainvälistymisen
osalta. Rahoitusta koskevat tiedot perustuvat
Tekesin järjestelmästä saatuihin tietoihin.