Seniorit joustavasti työssä RAPORTTI 72/2010

30.8.2010
Tässä julkaisussa kuvataan toimintamallien kehittämistä kolmessa eri organisaatiossa. Tavoitteena on edesauttaa ikääntyviä työntekijöitä jatkamaan osittaisessa palkkatyössä eläkkeellä ollessaan. Julkaisu on tarkoitettu tuomaan näkökulmia työurien pidentämiseen ja ikäjohtamiseen sekä auttamaan organisaatioita kehittämään omia toimintamalleja eläkkeellä työnteon mahdollistamiseksi. Julkaisu kuvaa kehittämistyön tuloksia ja käytännön ratkaisuja hankkeeseen osallistuneissa organisaatioissa. Hankkeeseen osallistuivat Mikkelin kaupunki, Gasum Oy ja Suomen Yrittäjien työryhmä.

Lataa tiedosto