REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet 195/2006

1.9.2006
EU:n käsittelyssä oleva REACH-kemikaaliasetus tuo toteutuessaan kemianteollisuudelle, kemikaalien maahantuojille jatkokäyttäjille uusia velvoitteita, joiden täyttämiseen ne tarvitsevat palveluja. Tekesin ja Sitran teettämässä selvityksessä arvioidaan REACHin tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksista suomalaisille palveluyrityksille. 59 s.

Lataa tiedosto