Pharma 3/2013

27.8.2013
1) Ohjelmilla parannettiin alan kotimaista tutkimusosaamista
sekä mahdollisesti tutkimuslaitosten kykyä tarjota asiakkaita
kiinnostavia tutkimuspalveluita.
2) Ohjelmat nostivat suomalaisen lääketutkimuksen tasoa ja
niillä ylläpidettiin ja vahvistettiin alan t&k&i-toiminnan asemaa
Suomessa.
3) Ohjelmilla luotiin edellytyksiä uuden liiketoiminnan synnylle
ja niiden myötävaikutuksesta syntyi myös uusia yrityksiä
alalle.

Lue Julkaisu