People-Economy-Envirionment – Priorities for the future

4.6.2008
Yhteiskuntarakenteiden murros ja suuret muutokset toimintatavoissa nousivat keskeisinä esiin Tekesin, elinkeinoelämän, tutkimusmaailman ja järjestöjen työstämissä valinnoissa tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehdyt valinnat painottuvat kahdeksaan teemaan: hyvinvointi ja terveys; kaikkien tietämysyhteiskunta; puhdas energia; niukkaresurssiset ratkaisut; rakennettu ympäristö; älykkäät järjestelmät ja ympäristöt; palveluliiketoiminta ja -innovaatiot sekä vuorovaikutteinen viestintä. Valinnat ohjaavat Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen painotuksia tulevina vuosina.12 p.

Lataa tiedosto