Peliteollisuus – kehityspolku 303/2013

25.10.2013
Selvityksessä käydään läpi Suomen peliteollisuuden historia 80-luvulta nykypäivään asti, alan menetyksen tekijät sekä Tekesin rooli pelialan pitkäjänteisenä systemaattisena tukijana.