Pakkausskenaariot – Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi 215/2007

24.8.2007
Osana Pakkaus-teknologiaohjelman valmistelua tehdyn selvityksen tavoitteena on herättää pakkausalan toimijoita miettimään nykyista haasteellisempia tavoitteita ja uudenlaisia yhteistyökuvioita oman innovaatiotoimintansa kehittämiseksi. Katsauksessa esitellään seitsemän vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota ja suosituksia pakkausalan eri toimijoille. Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö.

Lataa tiedosto