New opportunities for China-Finland R&D&I cooperation 295/2012

23.10.2012
Selvitys kuvaa suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisön uusia t&k&i –yhteistyömahdollisuuksia ja –malleja kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi tarkastellaan ja vertaillaan muiden aktiivista Kiina-yhteistyötä tekevien maiden nykyisiä ja tulevia t&k&i –panostuksia Kiinassa. Keskeisinä uusina toimintatapoina selvitys ehdottaa kansallisen rahastomallin käyttöönottoa erityisesti PK-yritysten Kiina-yhteistyön edistämiseen sekä aiempaa tiiviimmän, laajaan kansalliseen yhteistyöhön pohjautuvan t&k&i –yhteistyöohjelman rakentamista.

Lataa tiedosto