NETS – Tulevaisuuden verkot 2001–2005 -teknologiaohjelma tietoliikennealan suunnannäyttäjänä 11/2005

23.9.2005
Raportissa on arvioitu NETS-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia, ohjelmarakenteen ja keinojen toimivuutta sekä yleisemmin Tekesin tietoliikennealalle suuntautuneen teknologiaohjelmatoiminnan merkitystä ja lisäarvoa alalle. Keskeinen arviointitehtävä on ollut arvioida NETS-ohjelmassa kokeiltujen ohjelmallisten palvelujen lisäarvoa osallisujille sekä niiden roolia Tekesin ohjelmatoiminnassa. 79 s.

Lataa tiedosto