Muuttuva insinöörityö- ja ajattelutapa – Polttoprosessien mallinnus CODE -teknologiaohjelman vaikuttavuuden arviointi. 12/2003 Arviointiraportti

24.2.2003
33 s.

Lataa tiedosto