Kohti kestävää innovointia? RAPORTTI 69/2010

29.6.2010
Kohti kestävää innovointia? Väliraportti Tykes-ohjelman kehittämisprojektien tuloksista. Julkaisu sisältää väliyhteenvedon Tykes-ohjelman toimintatapakyselyn (TOPA) tuloksista. Kysely tuottaa tietoa ohjelman tukemien kehittämisprojektien vaikutuksista niihin osallistuneiden työpaikkojen työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöihin. Julkaisussa tarkastellaan erikseen johdon ja henkilöstön edustajien näkemyksiä muutoksista sekä verrataan keskenään muutoksia teollisuuden, yksityisen palvelusektorin ja kuntasektorin työpaikoilla. Julkaisu sisältää myös yleistä tietoa erilaisten työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjen soveltamisesta eri sektoreilla ja erikokoisissa yrityksissä.

Lataa tiedosto