Klusterin evoluutio – Prosessikuvaus 174/2005

3.10.2005
Katsaus keskittyy klusterin evoluution olomuotojen havainnointiin, jatkotyöskentelyyn tarjoavien haasteiden määrittelemiseen sekä johtopäätösten ja suositusten esittämiseen. Katsauksessa esitetään työkalupakki, joka on eräs tapa klusterien kuvaamiseksi modulaarisesti, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisuutta lisäävästi. Esko Virtanen, Hannu Hernesniemi, 87 s.

Lataa tiedosto