Kaukokartoitusselvitys 186/2005

15.12.2005
Katsauksessa kerrotaan kaukokartoitusta koskevan selvityksen tuloksista. Tulosten perusteella lukija, joka ei tunne kaukokartoitusalaa saa varsin kattavan kuvan alasta, sen nykytilasta, ongelmista mutta erityisesti mahdollisuuksista. 55 s.

Lataa tiedosto