Integroinnista kilpailukykyä prosessiteollisuuden toimintayhteisöissä 9/2005

2.9.2005
Prosessi-integraatio 2000-2004 - Tuottavauutta uusilla suunnittelu- ja optimointimenetelmillä - teknologiaohjelman tavoitteena oli teollisuuden tuottavuuden ja sen kautta kilpailukyvyn lisääminen tuotannollisten resurssien täsmäkäytöllä. Ohjelmalla pyrittiin kannustamaan prosessiteollisuuden toimijoita strategiseen muutokseen kehittämällä välineitä arvoketjujen tunnistamiseen ja monkriteeristen prosessien hallintaan. 41 s.

Lataa tiedosto