Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership 329/2016

6.6.2016
Tässä raportissa esitellään ”Innovation Ecosystems, Leadership and Innovation Policy: Prospective Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny” (EcoLEad) -tutkimusprojektin päätulokset. Tutkimus kohdistui ihmisten varaosateollisuuden ja varhaisen vaiheen yritysrahoituksen ekosysteemeihin sekä näiden väliseen vuorovaikutukseen.

Lue Julkaisu