Impact of Tekes activities on productivity and renewal 315/2014

12.1.2015
Tekesin toiminnan yhtenä päämääränä on, että tutkimuksen, kehitystyön ja innovaatiotoiminnan avulla kansantalouden tuottavuus kasvaa. Tuottavuutta ja uudistumista koskeva päämääräselvitys käsitteli Tekesin toiminnan vaikutuksia tuottavuus- ja uudistumiskehitykseen yrityksissä 2000-luvulla. Selvityksen mukaan strategisesti merkittävät Tekesin rahoittamat projektit pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat olleet vaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä. Lisäksi erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitusta saaneiden yritysten positiiviset tulokset ja tuottavuuskehitys antavat viitteitä siitä, että yritysten tarkka valinta ja niiden kokonaisvaltainen tukeminen tuottaa hedelmällisiä tuloksia.

Lataa tiedosto