Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet – ClimBus-teknologiaohjelma 2004–2008

20.4.2006
Climbus-teknologiaohjelman tavoite on sellaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, joiden kustannustehokkuus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on kansainvälistä huippuluokkaa. 6 s.

Lataa tiedosto