Ihminen-talous-ympäristö – Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

13.5.2009
Tekes on työstänyt koko Suomelle tärkeät valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä elinkeinoelämän, tutkimusmaailman ja järjestöjen kanssa. Yhteiskuntarakenteiden murros ja suuret muutokset toimintatavoissa nousivat keskeisinä esiin strategiatyössä. Tehdyt valinnat painottuvat kahdeksaan teemaan: hyvinvointi ja terveys; kaikkien tietämysyhteiskunta; puhdas energia; niukkaresurssiset ratkaisut; rakennettu ympäristö; älykkäät järjestelmät ja ympäristöt; palveluliiketoiminta ja -innovaatiot sekä vuorovaikutteinen viestintä. Nämä valinnat ohjaavat Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen painotuksia tulevina vuosina. 60 s.