Hyvinvointia työstä – Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla?

16.6.2011
Teos käsittelee työelämän haasteita, suomalaista tapaa kehittää työelämää, työpaikoilla toteutettujen kehittämisprojektien tuloksia, työntekijöitä osallistavan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja työelämän laatua Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin.

Lataa tiedosto