Future of Enterprise Mobile Devices – From Tornado Age through Value Mess onwards to Mobile Things That Think 232/2008

17.3.2008
Nykyisillä ja tulevaisuuden mobiileilla yritysratkaisuilla on suora vaikutus liiketoiminnan tehokkuuteen. Niiden hyödyntäminen yrityksissä ei kuitenkaan ole toistaiseksi saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Pk-yritykset ovat hyödyntäneet mobiileita ratkaisuja huomattavasti suuria enemmän. 19 p.

Lataa tiedosto