FENIX – Interactive Computing 2003–2007 2/2007

25.4.2007
FENIX - Vuorovaikutteinen tietotekniikka -teknologiaohjelma keskittyi ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen hallintaan. Ohjelmassa kehitettiin ohjelmistoteknologioita ja -sovelluksia, joissa loppukäyttäjän ja tietojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen hallinnalla on merkittävä rooli. Loppuraportissa käydään läpi ohjelmassa saavutettuja tuloksia ja toimenpiteitä tulevaisuutta varten. 136 s.

Lataa tiedosto