Evaluation of Tekes

6.6.2012
Kansainvälisten arvioitsijoiden mielestä Tekes on onnistunut toiminnassaan hyvin ja on kansainvälisessä vertailussa yksi maailman johtavista innovaatiorahoittajista. Arvioitsijat esittävät muutamia kehittämiskohteita, joilla toimintaa voidaan vielä parantaa. Painetun julkaisun tilaukset: lisbeth.reunanen@tem.fi ja anne.sarrivaara@tem.fi

Lataa tiedosto