Evaluation of Tekes Activities - Main Methods and Impacts 320/2015

7.5.2015
Katsauksessa esitellään Tekesin arviointikäytännöt ja esimerkkejä arviointien tuloksista. Innovaatiotoiminnan vaikutusten arvioinnilla ja mittaamisella selvitetään julkisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoituksen hyötyjä yrityksille, toimialoille ja koko kansantaloudelle. Tekesissä alettiin panostaa vaikuttavuusarviointiin 2000-luvun alussa. Tekesin vaikuttavuudesta on julkaistu yli 75 arviointiraporttia vuosina 2000-2015. Tekesillä on ollut merkittävä rooli arviointitoiminnan kehittämisessä Suomessa. Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa on tällä hetkellä OECD-maiden parhaat arviointikäytännöt. Vuonna 2002 Suomi oli 12. sijalla.

Lataa tiedosto