EU:n rahoittaman tutkimushankkeen elämänkaari (7. puiteohjelma)

1.10.2007
Oppaassa tehdään läpileikkaus EU:n rahoittaman tutkimushankkeen lukuisiin vaiheisiin ja hankemuotoihin. Siinä esitellään tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman keskeisimmät hankemuodot ja kerrotaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksista. 66 s.

Lataa tiedosto