Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä – Suomen osallistumisen arviointi

19.6.2013
Raportti sisältää arvioinnin Suomen osallistumisesta International Energy Agencyn (IEA) energiatutkimustoimintaan. Arvioinnissa haluttiin selvittää sopimusten kohdistumis¬ta, tavoitteita ja saatuja kokemuksia sekä merkittävimpiä tuloksia. Lisäksi haluttiin kehittää prosessia ja osallistumiskriteerejä sopimuksiin osallistumisen tueksi. Arvioinnissa etsittiin myös eri toimijoille parhaiten soveltuvaa työnjakoa.

Lataa tiedosto