Business Dynamics and Scenarios of Change

29.6.2010
Raportissa käydään läpi ICT-liiketoimintaekosysteemin muutoksia. Käsitellyt aiheet ovat muun muassa ohjelmistokehitys, järjestelmäintegrointi sekä laitevalmistus.

Lataa tiedosto