BioRefine Yearbook 2010 276/2010

15.12.2010
BioRefine-ohjelman rahoittamat yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeet kehittävät uusia biopohjaisia tuotteita esimerkiksi hiiltä ja öljyä korvaaviksi kiinteiksi ja nestemäisiksi biopolttoaineiksi, biopohjaisiksi kemikaaleiksi ja biopohjaisiksi pakkausmateriaaleiksi. Yhteisinä tavoitteina hankkeilla on korvata fossiilisia raaka-aineita sekä tehostaa biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä. Yhteenvedot ohjelman tutkimushankkeista julkaistaan vuosittain.

Lataa tiedosto