Automaatio ja Tekes – Näkökulmia teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan 8/2005

24.8.2005
Arvioinnin kohteena oli ÄLY - Älykkäät automaatiojärjestelmät -teknologiaohjelma. Ohjelmaa ei kuitenkaan tarkasteltu arvioinnissa erillisenä ohjelmana vaan laajempana osana Tekesin automaatioalalle suuntautuneen pitkäjänteisen ohjelmatoiminnan kokonaisuutta. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen, 81 s.

Lataa tiedosto