Arctic Seas − Conducting renewable and sustainable business in challenging conditions

18.9.2014
Arktiset meret -ohjelman englanninkielinen esite. Arktiset meret –ohjelman päätavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Lataa tiedosto