Aineeton pääoma ja talouskasvu 230/2008

17.4.2009
Aineeton pääoma on tärkeä talouskasvun lähde. Aineeton pääoma on valtaosin sitoutunut henkilöstön osaamiseen. Lähes puolet aineettomista investoinneista on innovaatioinvestointeja, erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointeja. 51 s.