Tältä sivulta voit tilata julkaisuja tai ladata PDF-julkaisuja. Julkaisut ovat maksuttomia. Ruksaa haluamasi julkaisut ja paina tilauspainiketta sivun alalaidassa. Osa julkaisuista on ladattavissa vain verkkojulkaisuina.
Voit hakea julkaisuja kirjottamalla julkaisun koko nimen, sen osan tai vaikkapa haluamasi asiasanan tyhjään tekstikenttään (esimerkiksi terveys, energia, työelämä). Lopuksi klikkaa suurennuslasin kuvaketta.
Valitse tilaukseen
Julkaisu
Lisätty
”Licence to SHOK?” External Evaluation of the Strategic Centres for Science, Technology and Innovation
Julkaisu tiivistää arvion suomalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan rahoitus- ja kehittämisvälineen strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toiminnasta, organisoitumisesta ja tuloksellisuudesta.

Lataa tiedosto

12.2.2013
A view to future business opportunities – The Finn family summer trip 2045
The Finn family is taking a summer trip around Finland. As they travel through innovative cities, the Finns will encounter future solutions and practices. Read the travelogues and share with us your vision of what the future could look like!
3.11.2014
Aineeton pääoma ja talouskasvu 230/2008
Aineeton pääoma on tärkeä talouskasvun lähde. Aineeton pääoma on valtaosin sitoutunut henkilöstön osaamiseen. Lähes puolet aineettomista investoinneista on innovaatioinvestointeja, erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointeja. 51 s.
17.4.2009
Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 270/2010
Tempo Economics Oy:n tekemässä tutkimuksessa luotiin malli, joka auttaa yrityksiä kasvattamaan arvoaan aineettoman pääoman avulla.

Lataa tiedosto

31.5.2010
Aineettoman pääoman johtaminen
52 s.

Lataa tiedosto

30.8.2004
Aineettoman pääoman siirtyminen Tekesin päättyneissä asiakasyrityksissä
”Miten aineeton pääoma siirtyy Tekesin yritysasiakkaiden muutoskohdissa? Millä tavalla aineettoman pääoman resursseja hyödynnetään toiminnan päättymisen jälkeen? Tempo Economics selvitti 2014 tutkimuksessaan mm. konkurssien työllisyysvaikutuksia että sitä, mihin tuotekehityksen hedelmät päätyvät yrityksen toiminnan loppumisen jälkeen. Entä mitä käy asiakkuuksille ja yrityksen verkostoille? Mm. Supercell ja Rovio ovat hyödyntäneet aikaisemmin konkurssin tehneiden yritysten ja yrittäjien osaamista. Julkaisu sisältää yrittäjyystarinoita.

Lataa tiedosto

27.4.2015
Ajatteluriskit ja kognitiiviset prosessit taloudellisessa toiminnassa 65/98
Pertti Saariluoma, Isto Maarttola, Päivi Niemi, 46 s.

Lataa tiedosto

13.4.2000
Alueellinen elinvoimaisuus ja kilpailuedut 243/2009
171 s.
6.5.2009
Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät – erityistarkastelussa korkea tekonologia ja osaamisintensiiviset palvelut 247/2009
144 s.

Lataa tiedosto

6.5.2009
Alueellisen tuottavuuden tekijät Suomessa 246/2009
81 s.
30.3.2009
Alueellista kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta - EAKR-rahoituksen vaikuttavuus 333/2017
Arvioinnin tavoitteena oli selvittää EAKR:n tuloksia ja vaikutuksia tutkimushankkeissa, jotka ovat Tekesin vastuulla sekä yrityshankkeita, joita hoitavat vastaavasti ELY-keskukset. Tutkimushankkeiden osalta arvioitiin, miten ne vaikuttivat verkottumiseen, innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymiseen sekä laajemmin innovaatioekosysteemin kehittymiseen. Yritystukien osalta tarkasteltiin yritysten taloudellista asemaa ja näiden vaikutusta alueiden rakenteelliseen uudistumiseen. Lisäksi pohdittiin EAKR-rahoituksen vaikuttavuutta kokonaisuudessaan Suomessa.

Lataa tiedosto

23.3.2017
Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista – Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa
32 s.

Lataa tiedosto

1.4.2003
Annual Review 2002
20 s.

Lataa tiedosto

11.6.2003
Annual Review 2003
Englanninkielinen vuosikertomuslyhennelmä.

Lataa tiedosto

24.3.2004
Annual Review 2005
Englanninkielinen vuosikertomuslyhennelmä.

Lataa tiedosto

19.4.2006
Annual Review 2007
Englanninkielinen vuosikertomuslyhennelmä, 18 s.

Lataa tiedosto

11.4.2008
Annual Review 2008

Lataa tiedosto

24.9.2009
Annual Review 2009 (pdf)

Lataa tiedosto

31.3.2010
Annual Review 2010

Lataa tiedosto

17.6.2011
Annual Review 2011

Lataa tiedosto

19.4.2012
ANTARES – Finnish Research Programme for Space Research
Final Report

Lataa tiedosto

13.4.2004
Arctic Seas − Conducting renewable and sustainable business in challenging conditions
Arktiset meret -ohjelman englanninkielinen esite. Arktiset meret –ohjelman päätavoitteena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Lataa tiedosto

18.9.2014
Arjen muutoksista työelämän innovaatiotoiminnaksi – Työelämän kehittämisohjelma 2004-2010

Lataa tiedosto

14.10.2010
Arktinen teknologia suomalaisten yritysten liiketoimintastrategiossa 128/2002
58 s.

Lataa tiedosto

11.6.2002
Arvonluonnin uusi aalto 309/2014
Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten arvonluonnin murrosta kohti runsaan ja jaetun arvon bisnestä. Tutkimus haastaa yritykset miettimään olemassaolonsa tarkoitusta uudesta näkökulmasta – ei vain taloudellisesti vaan kokonaisvaltaisemmin ihmisten, yhteiskuntien ja koko globaalin yhteisön kannalta.

Lataa tiedosto

13.8.2014
Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi - opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin
Oppaan tavoitteena on kertoa asiakkaiden osallistumisesta mahdollisuutena uudistaa kunnan palveluita kuvata, millä tavalla asiakkaiden uudenlaista osallistumista palveluiden kehittämiseen voidaan hyödyntää kunnan toiminnassa esitellä käytännönläheisesti menetelmiä asiakkaiden kanssa tehtävän kehittämistyön toteuttamiseen

Lataa tiedosto

23.10.2012
Askelmerkkejä joukkorahoitukseen
Team Finland Future Watch, lokakuu 2015

Lataa tiedosto

12.11.2015
Association Euratom-Tekes – Collaboration with Industry since 1995
0,75

Lataa tiedosto

31.12.2008
Attracting Venture Capital in Service Businesses. A Background Paper for the Tekes Serve Programme
Raportti selvittää pääomasijoittamisen tarjoamia kasvumahdollisuuksia palveluyrityksille ja pyrkii edistämään rahoittajien ja yritysten kohtaamista.

Lataa tiedosto

14.4.2010
Attractive innovation environment 335/2017
The purpose of the study was to produce a combined ex post and forward-looking evaluation analysis of how Tekes and Team Finland collaborators with Tekes will succeed in reaching its objectives related to goals of the attractive innovation environment. Several ex post evaluation insights were used to measure already produced results and impacts. Second goal of the study was to take a perspective of those factors of innovation environ¬ment that are essential to the Finnish economy and society to become attractive at the top level internationally.

Lataa tiedosto

26.4.2017
Automaatio ja Tekes – Näkökulmia teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan 8/2005
Arvioinnin kohteena oli ÄLY - Älykkäät automaatiojärjestelmät -teknologiaohjelma. Ohjelmaa ei kuitenkaan tarkasteltu arvioinnissa erillisenä ohjelmana vaan laajempana osana Tekesin automaatioalalle suuntautuneen pitkäjänteisen ohjelmatoiminnan kokonaisuutta. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen, 81 s.

Lataa tiedosto

24.8.2005
Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 271/2010
Selvitys antaa vastauksia siihen mikä on automaatioon liittyvien uusien palvelujen ja ohjelmistojen merkitys sekä kehittämistarpeet erikoisesti pk-yritysten ja tutkimuksen uusien suuntien näkökulmasta.

Lataa tiedosto

10.5.2010
AVALI – Business Opportunities from Space Technology. 8/2006 Final Report
AVALI loppuraportissa esitellään AVALI avaruusteknologiasta liiketoimintaa ohjelman hankkeet ja niiden tulokset sekä kuvataan ohjelmassa toteutetut toimenpiteet. 79 s.

Lataa tiedosto

5.4.2006
Avoimen maastotiedon liiketoimintamahdollisuudet 297/2009
Euroopan komissio on arvioinut julkisen tiedon avaamisen suoriksi taloudellisiksi tuotoiksi 40 miljardia euroa vuodessa. Avoimen tiedon hyödyntämisen avulla odotetaan syntyvän pitkällä aikavälillä suuria taloudellisia hyötyjä ja uutta liiketoimintaa. Raportissa käydään läpi, miten Suomesta voisi tulla edelläkävijä avoimen tiedon hyödyntämisessä.

Lataa tiedosto

30.11.2012
Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö 233/2008
Avoimilla innovaatioilla on keskeinen rooli kansantalouden uudistumiskyvyssä. Avoimet innovaatiot lisäävät koko yhteiskunnan osaamista ja henkistä pääomaa.

Lataa tiedosto

4.6.2008
Avustusta, lainaa vai molempia? Tekesin rahoituksen vaikuttavuus yritysten kasvuun 324/2015
Selvityksen mukaan innovaation vaikuttavuus kasvaa, kun yritys panostaa tutkimuksellisuuteen alkuvaiheen kehityksessä. Paras tulos Tekesin rahoituksesta syntyy silloin, kun yritys saa avustusta alkuvaiheessa tutkimukseen ja myöhemmin lainaa markkinoille menoon.

Lataa tiedosto

7.10.2015
BEAM – Busines with impact
Team Finland programme of Tekes and the Ministry for Foreign Affairs of Finland. BEAM – Business with Impact -ohjelman esite.

Lataa tiedosto

4.8.2015
BEAM – Business with impact - Rahoituspalvelut kehittyville markkinoille
BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa.

Lataa tiedosto

28.9.2017
Benchmarking Evaluation of Public Science and Technology Programs United States, Canada, Israel, Finland
139 s.

Lataa tiedosto

27.3.2003
Benchmarking innovation systems: Government funding for R&D 122/2002
Erik Frinking, Mari Hjelt, Irma Essers, Päivi Luoma, Sami Mahroum, 63 s.

Lataa tiedosto

8.2.2002
Best practices in innovation policies 177/2005
Toiminnan dynaamisuus, reagointinopeus ja asenne teknologiaan ja innovaatioihin ovat Kaukoidässä omaa luokkaansa. Suomen vahvuudet ovat hyvässä teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyössä sekä verkottumisessa. Julkaisu sisältää katsauksen USA:n, Kanadan, Tanskan, Norjan, Saksan Taiwanin, Korean ja Singaporen innovaatiopolitiikan toimijoihin ja instrumentteihin. 95 s.

Lataa tiedosto

27.9.2005
Better results, more value - A framework for analysing the societal impact of Research and Innovation 288/2011
Julkaisuun on koottu keskeiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ilmiöt ja indikaattorit.

Lataa tiedosto

9.12.2011
Bioinformatiikka Suomessa 129/2002
43 s.

Lataa tiedosto

28.6.2002
BioIT - Biologisen tiedon hallinta
Tekesin ohjelma 2012-2014

Lataa tiedosto

17.9.2013
Biomateriaaliosaamisesta liiketoimintaa – COMBIO-teknologiaohjelman loppuarviointi 10/2007
Tekesin COMBIO – Terveydenhuollon biomateriaalit -teknologiaohjelma käynnistettiin vuonna 2003 vauhdittamaan alan kaupallistamista. Kesällä 2007 päättynyt ohjelma rakensi Suomeen vahvaan osaamiseen perustuvan biomateriaaliklusterin. Loppuraportti kertoo ohjelman vaikutuksista suomalaiseen biomateriaalialaan.

Lataa tiedosto

25.10.2007
BioRefine – New Biomassa Products Programme 2007-2012
BioRefine-ohjelman loppuraportti

Lataa tiedosto

28.11.2012
BioRefine News – BioRefine-ohjelman uutisia 1/2011
BioRefine News kertoo Tekesin BioRefine-ohjelman projekteista. Uutislehden numero 1/2011 on suomenkielinen.

Lataa tiedosto

28.3.2011
BioRefine Programme 2007-2012
Yearbook 2009

Lataa tiedosto

29.1.2009
BioRefine Programme 2007-2012 - Yearbook 2008

Lataa tiedosto

31.1.2008
BioRefine Yearbook 2010 276/2010
BioRefine-ohjelman rahoittamat yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeet kehittävät uusia biopohjaisia tuotteita esimerkiksi hiiltä ja öljyä korvaaviksi kiinteiksi ja nestemäisiksi biopolttoaineiksi, biopohjaisiksi kemikaaleiksi ja biopohjaisiksi pakkausmateriaaleiksi. Yhteisinä tavoitteina hankkeilla on korvata fossiilisia raaka-aineita sekä tehostaa biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä. Yhteenvedot ohjelman tutkimushankkeista julkaistaan vuosittain.

Lataa tiedosto

15.12.2010