Tältä sivulta voit tilata julkaisuja tai ladata PDF-julkaisuja. Julkaisut ovat maksuttomia. Ruksaa haluamasi julkaisut ja paina tilauspainiketta sivun alalaidassa. Osa julkaisuista on ladattavissa vain verkkojulkaisuina.
Voit hakea julkaisuja kirjottamalla julkaisun koko nimen, sen osan tai vaikkapa haluamasi asiasanan tyhjään tekstikenttään (esimerkiksi terveys, energia, työelämä). Lopuksi klikkaa suurennuslasin kuvaketta.
Valitse tilaukseen
Julkaisu
Lisätty
Alueellista kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta - EAKR-rahoituksen vaikuttavuus 333/2017

Lataa tiedosto

23.3.2017
Innovaatiokumppanuus – kehitystyö osana julkista hankintaa
Käsikirja on tarkoitettu hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa uusi innovaatiokumppanuusmenettely käyttöön julkisissa hankinnoissa.

Lataa tiedosto

22.3.2017
Tekes AV cash rebate
The Finnish cash rebate in a nutshell.

Lataa tiedosto

16.3.2017
Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä 336/2017

Lataa tiedosto

9.3.2017
Tekesin asiakastyön käsikirja
Asiakastyön käsikirja kiteyttää Tekesin asiakastyön periaatteet ja palveluvision.

Lataa tiedosto

1.3.2017
Funding with proven impact

Lataa tiedosto

9.2.2017
Tutkitusti vaikuttavaa toimintaa
Taskuesite: ydinfaktat Tekesin vaikuttavuudesta.

Lataa tiedosto

8.2.2017
Tulevaisuuden energia 2030...2050 332/2017
Tekes on työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä laatinut raportin energiateknologian ja uusien energiaratkaisujen kehitysnäkymistä vuoteen 2030 mennessä. Raporttia hyödynnetään tausta-aineistona kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelussa.

Lataa tiedosto

26.1.2017
Striving toward a vibrant ecosystem - Evaluation of Tekes´ Combio, BioIT and Trial programmes
Arviointiraportissa on tutkittu ohjelmien roolia ekosysteemien kehittymisessä. Kohteena oli kolme Tekesin bio- ja ICT-ohjelmaa (Combio, BioIT ja Trial). Tulokset osoittavat, että ekosysteemin rakentamisessa ei riitä yritysten ja tutkimuksen yhteistyö, vaan lisäksi tarvitaan loppukäyttäjien, lainvalmistelijoiden ja päättäjien verkottamista.

Lataa tiedosto

22.12.2016
Opportunities for Finnish Companies in the Bio-based Chemical and Material Markets

Lataa tiedosto

1.11.2016
Uudistajat — Polkuja pk-yritysten ja startupien yhteistyöhön
Toivomme, että tämä julkaisu kannustaa niin pk-yrityksiä kuin startupeja kokeilemaan erilaisia kumppanuuden tapoja ja vuoropuhelua. Olemme vakuuttuneita, että molemmilla osapuolilla on paljon voitettavaa. Tässä julkaisussa annamme yrittäjien kertoa kokemuksiaan ja havaintojaan yhteistyöstä. Toivomme, että ajatukset antaisivat yhä useammalle pk-yritykselle ja startupille kimmokkeen luoda uudenlaista yhteistyötä yli koko- tai toimialarajojen.

Lataa tiedosto

26.10.2016
Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista – Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa 327/2016
Erityisesti lääkealalla toimiville nuorille lääkekehitys- ja tutkimuspalveluyrityksille tarkoitettu opas kokoaa ensimmäistä kertaa myyntiluvan hakemisen säädökset yksiin kansiin.

Lataa tiedosto

4.9.2016
Forerunnig innovation support in the field of non-technological innovation – Evaluation of Non-technological Programmes 2/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
Reaping Benefits of EU Framework Programmes – Evaluation of Tekes' Safety and Security and Fuel Cell Programmes 3/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
Towards material excellence – Evaluation of Tekes' programmes on materials 4/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
How to Improve Global Competitiveness in Finnish Business and Industry 330/2016

Lataa tiedosto

16.6.2016
Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership 329/2016
Tässä raportissa esitellään ”Innovation Ecosystems, Leadership and Innovation Policy: Prospective Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny” (EcoLEad) -tutkimusprojektin päätulokset. Tutkimus kohdistui ihmisten varaosateollisuuden ja varhaisen vaiheen yritysrahoituksen ekosysteemeihin sekä näiden väliseen vuorovaikutukseen.

Lue Julkaisu

6.6.2016
The Role of High-impact SMEs in Finland 328/2016
Ekosysteemit ovat monimutkaisia konstruktioita ja samalla ne ovat olennainen osa nykyaikaista elinkeinoelämää. Tässä Hankenin ja Turun yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin ekosysteemien merkitystä 1572 suomalaisessa gaselli-yrityksessä kuudessa eri klusterissa. Ekosysteemin toiminnan tuntemus auttaa pk-yrityksiä esim. tunnistamaan oman roolinsa osana ekosysteemiä, uudistamaan strategiansa ekosysteemiajattelun perusteella tai huomaamaan liiketoiminta-alustan merkityksen kilpailuedun lähteenä. Tutkimus tarjoaa myös työkalupakin yrityksen ekosysteemi-ajattelun arviointiin ja kehittämiseen.

Lue Julkaisu

3.6.2016
Making Finland a world-class innovation hub
INKA-ohjelma, Suomi maailmanluokan innovaatiokeskittymäksi. INKA-ohjelman englanninkielinen pikkuesite.

Lue Julkaisu

2.6.2016
Suomen kaupungistuminen – teollisen asuntorakentamisen kehityspolku 321/2016
Asuinkerrostalojen rakentamisen teollistuminen Suomessa on ollut merkittävä ilmiö. Suomen kaupungistuminen erityisesti 1960-luvulta alkaen yllytti yrityksiä innovoimaan uu-sia ratkaisuja. Tekes kumppaneineen on edistänyt muutoksen toteutumista. Tämä Suomen asuntorakentamisen kehityspolkukatsaus kuvaa pitkäjänteisen uurastuksen tuloksia.

Lataa tiedosto

10.5.2016
Views Tekes Magazine 2016

Lue Julkaisu

25.2.2016
Tekesin Näköalat 1/2016

Lue Julkaisu

24.2.2016
Teknologia- ja osaamisintensiivisten yritysten kaupat Suomessa – Kuka syö rusinat pullasta?

Lataa tiedosto

24.2.2016
One Belt One Road: Insights for Finland
Team Finland Future Watch Report, January 2016

Lataa tiedosto

28.1.2016
Etäpalvelut – Energia ja turvallisuuden tunne 323/2016
Suomi on noussut sähköenergian etäluennassa Euroopan kärkimaaksi. Arjen ratkaisuja on kehitetty älylattiasta energiapalvelulaitteisiin. Tekes kumppaneineen on edistänyt etäpalveluiden kehittämistä. Etäpalvelujen kehityspolkukatsaus kuvaa Tekesin päämäärien toteumista pitkäjänteisen uurastuksen tuloksena.

Lataa tiedosto

20.1.2016
EVE – Electric Vehicle Systems 2011-2015
EVE-ohjelman (2011-2015) loppuraportissa summataan ohjelman tärkeimmät tapahtumat, yritysprojektit ja tutkimushankkeet.

Lataa tiedosto

19.1.2016
Venäjän tuonninkorvausohjelma – Uhka vai mahdollisuus?
Venäjän tuonninkorvausohjelman keskeinen tavoite on vähentää tuontiriippuvuutta, edistää maan omavaraisuutta ja teollisuuden modernisointia sekä vähentää strategisten toimialojen haavoittuvuutta pakotetilanteessa. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on laatinut 20 toimialakohtaista tuonninkorvausohjelmaa, joissa määritellään tuotantoaloittain ja tuotteittain tavoittet korvata ulkomaalaiset tuotteet paikallisilla tuotteilla vuoteen 2020 mennessä.

Lataa tiedosto

18.1.2016
My Health - Future Health Solutions in Emerging Market Service (India)

Lataa tiedosto

23.12.2015
Tekesin Näköalat 4/2015

Lue Julkaisu

Lataa tiedosto

20.11.2015
Näkökulma kärkihankkeisiin 2/2015
Hallitus tähtää muutokseen ja uudistumiseen viidellä painopistealueella: työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja kokeilut ja normien purku. Tekesin Näkökulma -julkaisu katsoo kärkihankkeiden sisään, kasvualojemme nykyhetkeen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.”

Lataa tiedosto

16.11.2015
Terveyspalvelut. Nyt! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2015
Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma (2008-2015) on ollut Tekesiltä merkittävä panostus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Se on osunut ajankohtaan, jolloin koko sosiaali- ja terveysala on ollut suurten muutosten ja haasteiden keskellä. Tulevaan sote-malliin ohjelmasta löytyy monia kehityseväitä.

Lataa tiedosto

13.11.2015
Askelmerkkejä joukkorahoitukseen
Team Finland Future Watch, lokakuu 2015

Lataa tiedosto

12.11.2015
Avustusta, lainaa vai molempia? Tekesin rahoituksen vaikuttavuus yritysten kasvuun 324/2015
Selvityksen mukaan innovaation vaikuttavuus kasvaa, kun yritys panostaa tutkimuksellisuuteen alkuvaiheen kehityksessä. Paras tulos Tekesin rahoituksesta syntyy silloin, kun yritys saa avustusta alkuvaiheessa tutkimukseen ja myöhemmin lainaa markkinoille menoon.

Lataa tiedosto

7.10.2015
Cleantech takes over consumer markets
Cleantech muuttuu digitaalisuuden kautta läpileikkaavaksi teemaksi niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelualan liiketoiminnassakin, mutta erityisesti jokapäiväisessä elämässämme: asumisessa, liikkumisessa ja syömisessä. Kuluttaja siirtyy kiertotalouteen.

Lataa tiedosto

4.10.2015
Tekesin Näköalat 3/2015

Lue Julkaisu

Lataa tiedosto

24.9.2015
Tekes funding for companies - Renew Test Grow global
Englanninkielinen rahoitusesite.

Lataa tiedosto

18.9.2015
Finnish Biotechnology Industry – Strategies and Future Prospects 305/2015
Kaikki tunnistettavissa olevat Suomen bioalan yritykset on arvioitu. Pk-yrityksiä oli 168 biotekniikan alan 393 yrityksestä. Vuonna 2004 yhteensä 99 yritystä oli aktiivisia. Määrä on lisääntynyt 107 yritykseen vajaassa 10 vuodessa. Samaan aikaan 43 yritystä oli sulautunut toisiin yrityksiin, myyty ulkomaille, mennyt konkurssiin tai poistunut muulla tavoin. Uusia yrityksiä oli tullut alalle 51. Puolet yrityksistä on uusia, mikä heijastaa vahvaa dynamiikkaa. Yritysten kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla korkeampi kuin muilla Suomen alueilla.

Lataa tiedosto

15.9.2015
BEAM – Busines with impact
Team Finland programme of Tekes and the Ministry for Foreign Affairs of Finland. BEAM – Business with Impact -ohjelman esite.

Lataa tiedosto

4.8.2015
Patents, business and the state
Translating health information into sustainable benefits.

Lue Julkaisu

3.7.2015
Tekesin rahoitus yrityksille
Esitteessä kerrotaan muun muassa mihin rahoitusta voi saada ja mitkä ovat tyypillisimmät rahoitustasot.

Lataa tiedosto

25.6.2015
Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit 317/2015
Kirjassa käsitellään innovatiivisuutta ja sen edellytyksiä. Näkökulma ei ole teknologinen, vaan liittyy ennemminkin innovatiivisiin toimintatapoihin ja yhteistyöhön sekä innovaatioita tukevaan ympäristöön.

Lataa tiedosto

24.6.2015
The impact of Tekes and innovation activities 2015
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset -raportin englanninkielinen versio.

Lataa tiedosto

17.6.2015
Tekesin Näköalat 2/2015

Lue Julkaisu

Lataa tiedosto

4.6.2015
Tekes – aktiv spelare på innovationsfältet
Tekes är en aktiv spelare på innovationsfältet. Strategin är att i Finland skapa stark affärsverksamhet och världens bästa innovationsmiljö.

Lataa tiedosto

4.6.2015
Tekes – innovaatiokentän pelinrakentaja
Tekes on innovaatiokentän aktiivinen pelinrakentaja, jonka strategiana on luoda Suomeen elinvoimaista liiketoimintaa ja maailman paras innovaatioympäristö.

Lataa tiedosto

4.6.2015
Tekes – the innovation ecosystem enabler
Tekes is actively building Finland's innovation ecosystem. The strategy is to create thriving businesses and the world's best innovation environment in Finland.

Lataa tiedosto

4.6.2015
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2015
Tekes on vaikuttanut laajasti innovaatioiden syntyyn, yritysten kasvuun ja tutkimuksen laatuun. Julkaisuun on koottu tutkittua tietoa Tekesin toiminnan vaikutuksista.

Lataa tiedosto

4.6.2015
Business from digitalisation – Digital.Finland.GO!
Tekes’ new programmes Industrial Internet, Bits of Health and 5thGear offer funding, networking, matchmaking and market intelligence to do new business from digitalisation.

Lataa tiedosto

2.6.2015
Evaluation of Tekes Activities - Main Methods and Impacts 320/2015
Katsauksessa esitellään Tekesin arviointikäytännöt ja esimerkkejä arviointien tuloksista. Innovaatiotoiminnan vaikutusten arvioinnilla ja mittaamisella selvitetään julkisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoituksen hyötyjä yrityksille, toimialoille ja koko kansantaloudelle. Tekesissä alettiin panostaa vaikuttavuusarviointiin 2000-luvun alussa. Tekesin vaikuttavuudesta on julkaistu yli 75 arviointiraporttia vuosina 2000-2015. Tekesillä on ollut merkittävä rooli arviointitoiminnan kehittämisessä Suomessa. Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa on tällä hetkellä OECD-maiden parhaat arviointikäytännöt. Vuonna 2002 Suomi oli 12. sijalla.

Lataa tiedosto

7.5.2015
Näkökulma innovaatiorahoitukseen
Mikä on kasvun merkitys? Miten ennustaa startup-yritysten menestystä? Tekes seuraa tarkasti myöntämänsä innovaatiorahoituksen vaikutuksia kansantalouteen ja yritysten liiketoimintaan. Näkökulma innovaatiorahoitukseen -katsaus tarkastelee muun muassa Tekesin asiakasyritysten kasvua ja startup-yritysten menestystekijöitä.

Lataa tiedosto

7.5.2015