Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.

Koko yhteiskunta hyötyy innovaatioista

Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Asiakkainamme on vuosittain noin 3 000 yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissämme on tänä vuonna noin 450 miljoonaa euroa, jonka avulla asiakkaamme pystyvät toteuttamaan runsaat 2 000 tutkimus- ja kehitysprojektia.

Tekesin toimipisteet ovat Suomessa Helsingissä ja 14 kaupungissa eri puolilla Suomea sekä ulkomailla 9 kaupungissa.

Team Finland

Olemme osa Team Finland -verkostoa. Team Finland -verkostossa tarjoamme innovaatiorahoitusta ja palveluja kansainvälistyville yrityksille, edistämme yritysten kansainvälistymistä ja tuemme ulkomaisten investointien saamista Suomeen.

Tekes tekee tiivistä yhteistyötä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa ja verkottaa suomalaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kotimaassa ja kansainvälisesti.

 

Team Finland -faktapaketti

Asiakkaidemme tuloksia