Tekes strategi

Tekes är en aktiv spelare som påverkar förnyelsen av näringslivet.

Tekes mål är att

 • skapa möjligheter för global tillväxt
 • främja kundernas förnyelse
 • stöda växande affärsekosystem
 • skapa en innovationsmiljö på toppnivå tillsammans med sina partner
 • erbjuda en väg in på marknaden genom Team Finland -samarbete

Tyngdpunkten ligger på företag som söker förnyande tillväxt på den internationella marknaden och som har en vilja och en förmåga att lyckas.

Innehållsstyrd finansiering baserat på kundernas initiativ spelar en lika stor roll.

Grundläggande uppgifter

Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster med hjälp av teknologi, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringslivet, höjer förädlingsvärdet, produktiviteten och kvaliteten för arbetslivet, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd.

Värden

 • Vi inspirerar till förnyelse
 • Vi påverkar genom vår vision
 • Vi handlar på ett ansvarsfullt sätt

Mål

Globalt konkurrenskraftigt näringsliv

 • Nya och modigt förnyande affärsekosystem
 • Affärsverksamhet och företag som är föregångare
 • En väg in på marknaden och global tillväxt

Innovationsmiljö på toppnivå

 • Världens mest framgångsrika helhet av finansierings- och experttjänster, för kunders innovationsverksamhet och internationell tillväxt
 • Internationell toppkompetens, nätverk och verksamhetssätt för företag
 • Unikt samarbete mellan offentliga aktörer för att försnabba förnyelsen

Utbud

 • Tekes finansierar pionjärprojekt som modigt förnyar affärsverksamheten och som startar utifrån kundernas initiativ
 • Den innehållsstyrda finansieringens kärnområde är ett gemensamt utbud tillsammans med strategiska partner:
  • gemensamma program samt
  • servicehelheter som stöder innovationsverksamhet, tillväxt och internationalisering som en helhet
 • Finansieringens inverkan stärks med tjänster som utvecklar företags kompetens och stöder internationell tillväxt på vägen till marknaden
 • Tekes Kapitalinvestering Ab investerar i riskkapitalfonder som investerar i företag i tidig fas

Tyngdpunkter

Tekes har definierat verksamhets- och innehållsmässiga tyngdpunkter i sin strategi i samarbete med Finnvera, Finpro, Sitra, Finlands Akademi och VTT.

Verksamhets- och innehållsmässiga tyngdpunkterna är

 • Naturresurser och resurseffektivitet
 • Digitalisering som näringslivets förnyare
 • Hälsa och välfärd
 • Nya affärsekosystem
 • Ut på marknaden

Digitalisering samt immaterialitet och värdeskapande inverkar omfattande på hela fältet.

Kunder

Modiga förnyare av näringslivet som kunder

 • Tyngdpunkten ligger på företag som söker förnyande tillväxt på den internationella marknaden och som har en vilja och en förmåga att lyckas
 • Forskning bättre utnyttjad inom affärsverksamheten

Verksamhetssätt

 • Vi är en aktiv spelare som påverkar förnyelsen av näringslivet genom vår vision
 • Vi hjälper kunder att förnya sig, utveckla sin konkurrenskraft och komma ut på marknaden
 • Vi utarbetar tillsammans med våra partner gemensamma riktlinjer, tydliga roller och servicehelheter
 • Vi deltar i utvecklingen av nya affärsekosystem
 • Vi startar gemensamma program och kampanjer samt smidiga programformer
 • Vi betonar experiment och piloteringar
 • Vi utnyttjar internationella nätverk och affärsmöjligheter
 • Vi uppmuntrar alla till ständig förnyelse

Internationell verksamhet

 • Ännu större vikt på små och medelstora företags internationella tillväxt
 • Förstärkande av Team Finland -samarbetet
 • Brett inflytande på EU:s innovationspolitik

Huvudmålen för Tekes egna nätverk är länder eller områden som är föregångare inom innovationsverksamhet och som har

 • en ledande eller stigande ställning som en föregångare för innovationsverksamhet
 • en roll som utvecklare av teknologi, kompetens och affärsmodeller
 • en viktig roll som Finlands partner och marknad

Tekes samarbetar med Team Finland -nätverket på centrala tillväxtmarknader och andra marknader som är viktiga för Finland.